SZKOLENIE

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi met. MAG 135-1

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych, spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych, spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
 • urządzenia spawalnicze
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczna praca na hali produkcyjnej
 • materiały dodatkowe do spawania
 • spawanie w praktyce
 • oznaczanie i wymiarowanie spoin
 • metody przygotowywania złączy do spawania
 • kwalifikowanie spawaczy
 • budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
 • materiały dodatkowe do spawania
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
 • podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia
 • spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
 • meteriały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
 • korozja i obróbka cieplna po spawaniu
 • instruktaż wstępny
 • zestaw 14 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 145 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spawania blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych, spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.12.07 Kielce OKZ, ul. Śląska 2100 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki