SZKOLENIE

Obsługa suwnic z poziomu roboczego PROMOCJA !!!

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa suwnic z poziomu roboczego

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi suwnic oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic z poziomu roboczego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • brak przeciwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
 • budowa suwnic
 • obsługa suwnic
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i nieszczęśliwym wypadku przy pracy suwnicą

Liczba godzin zajęć:

 • 22 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • bieżące ocenianie postępów nauczania w trakcie realizacji szkolenia
 • egzamin wewnętrzny na zakończenie zajęć
 • egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez UDT

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakłąd Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Miejsce realizacji:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.01.28 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 850 zł Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki