SZKOLENIE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - technik usług fryzjerskich

Nazwa szkolenia:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Technik usług fryzjerskich

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Cel szkolenia:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do:

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo,
 • przestrzegania zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
 • wykonywania strzyżenia włosów.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w danej kwalifikacji.

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język angielski we fryzjerstwie
 • podstawy komunikacji społeczenej
 • organizacja pracy zespołu
 • podstawy fryzjerstwa
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • zmiana koloru włosów

Liczba godzin zajęć:

 • 715 godz. (zajęcia realizowane w systemie zaocznym)

Wydawane dokumenty:

 • zaswiadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Miejsce realizacji szkolenia:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.09.27 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2600 zł Zaoczny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki