SZKOLENIE

Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

Nazwa szkolenia:

 • Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych  oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku oparatora koparko-ładowarki, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazalne

Tematyka szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
 • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami
 • Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami

Liczba godzin zajęć:

 • 134 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • uprawnienia operatora
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.02.11 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 1400 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki