Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej

Nazwa szkolenia:

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej

Cel szkolenia:

 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne

 • ukończone 18 lat

 • pożądane jest, aby posiadał podstawowe wiadomości z dziedziny elektrotechniki.

Tematyka szkolenia:

 • Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

Liczba godzin zajęć:

 • 10 godz. (system popołudniowy)

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo kwalifikacyjne typu E/D

Miejsce realizacji:

Zakład Doskonalenia Zawodowegow  Kielcach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

tel. 41 366 49 71, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.11.13 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 490 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki