SZKOLENIE

Operator koparek w zakresie III klasy uprawnień

Nazwa szkolenia:

 • Operator koparek jednonaczyniowych - kl. III (do 25 ton)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora koparki jednonaczyniowej, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • ogólna budowa i obsługa koparki jednonaczyniowej
 • technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi
 • ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 134 godz. (zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym)

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • uprawnienia operatora (książeczka operatora)
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji szkolenia:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 133, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2019.02.11 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 1350 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki