Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Obsługa suwnic (kat. II S lub I S)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa suwnic (kat. II S lub I S)

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi suwnic
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • budowa suwnic
 • obsługa suwnic
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy suwnicą

Liczba godzin zajęć:

 • 35 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. II S) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. I S) oraz uprawnień kategorii niższej (kat. II S)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.09.17 Kielce OKZ, ul. Śląska 800 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki