Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Księgowość komputerowa w małej i średniej firmie

Nazwa szkolenia:

 • Księgowość komputerowa w małej i średniej firmie

Cel szkolenia:

 • przekazanie wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości w małej firmie

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła dająca wykształcenie średnie (wskazane: szkoła ogólnokształcąca, administracyjna, ekonomiczna, handlowa)
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Tematyka szkolenia:

 • istota i znaczenie rachunkowości
 • majątek i kapitały jednostek gospodarczych
 • konta księgowe
 • funkcjonowanie kont bilansowych
 • funkcjonowanie kont wynikowych
 • dokumentacja księgowa
 • wybrane zagadnienia z ewidencji księgowej
 • techniczne formy księgowości
 • podatki i ich charakterystyka
 • sprawozdawczość finansowa
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • obsługa komputerowych programów użytkowych

Liczba godzin zajęć:

 • 112 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany w trakcie kursu
 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki