Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu "Płatnik" i "Kadry i Płace"

Nazwa szkolenia:

 • Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu „Płatnik” i „Kadry i Płace”

Cel szkolenia:

 • przyuczenie w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ds. kadr i płac

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła dająca wykształcenie średnie (wskazane: szkoła ogólnokształcąca, administracyjna, ekonomiczna)
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Tematyka szkolenia:

 • ogólna charakterystyka podmiotów gospodarczych
 • kadry
 • płace i ubezpieczenia
 • wybrane zagadnienia z techniki pracy biurowej
 • obsługa komputera - pakiet MS Office
 • komputerowa obsługa programów „Kadry i Płace” i „Płatnik”

Liczba godzin zajęć:

 • 120 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki