Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Bhp - szkolenie w zakresie zabezpieczenia osób przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Nazwa szkolenia:

 • Bhp - szkolenie w zakresie zabezpieczenia osób przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: oceny zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na wysokości oraz związanego z tymi zagrożeniami ryzyka, organizowania tego rodzaju prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich wykonywania, doboru sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości z uwzględnieniem występujących warunków wykonywania tych prac, nabycia umiejętności w zakresie poprawnego stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

Tematyka szkolenia:

 • regulacje prawne mające zastosowanie do prac na wysokości
 • zagrożenia związane z realizacją prac na wysokości biorąc pod uwagę warunki, w których będą one wykonywane oraz wynikające z nich ryzyko
 • zasady stosowania indywidualnego sprzętu ochronnego jako ochrony indywidualnej przy wykonywaniu prac na wysokości
 • zasady doboru sprzętu umożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości z uwzględnieniem specyficznych warunków wykonywania tego rodzaju prac
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu poprawnego posługiwania się sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości

Liczba godzin zajęć:

 • 8 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki