Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Podstawy obsługi komputera

Nazwa szkolenia:

 • Podstawy obsługi komputera

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z budową systemu komputerowego, przybliżenie terminologii z dziedziny komputerowej i wyrobienie umiejętności poprawnego jej stosowania, przygotowanie do samodzielnej pracy z komputerem i obsługi komputera na poziomie systemu komputerowego i oprogramowania biurowego, wyrobienie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie operacyjnym, zapoznanie z możliwościami systemu i sposobem jego konfigurowania, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów związanych z obsługą programów biurowych

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna

Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do obsługi komputera
 • wprowadzenie do pakietu programów biurowych MS Office
 • edytor tekstu Word
 • arkusz kalkulacyjny Excel
 • obsługa i wykorzystanie sieci Internet

Liczba godzin zajęć:

 • 36 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki