Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (80 godzin)

Nazwa szkolenia:
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych


Cel szkolenia:
- zdobycie przez wiedzy i umiejętności wymaganych do pełnienia funkcji opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych


Wymagania wstępne dla kandydatów:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych,


Tematyka szkolenia:
- struktura organizacyjna, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekuna,
- cechy opiekuna i współpraca ze środowiskiem,
- postępowanie w przypadku choroby,
- higiena chorego,
- zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza,
- zasady żywienia - rodzaje diet,
- postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka,
- starość jako etap rozwoju,
- postępowanie w okresie zdrowienia,
- postępowanie w przypadku choroby zakaźnej,
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- czuwanie i pomoc dla umierającego,
- wiadomości o lekach,


Liczba godzin zajęć:
- 80 godz.


Sprawdzian wiedzy i umiejętności:
- egzamin wewnętrzny


Wydawane dokumenty:
- zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki