Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"

Nazwa studiów podyplomowych:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Cel studiów podyplomowych

 • zdobycie wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej, nabycie umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów "papierowych" oraz komputerowych, a jednocześnie wdrożenie się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem), jak również uzyskanie merytorycznego i metodycznego przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych

Adresaci studiów:

 • studia skierowane są do nauczycieli, zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje, a także dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych

Tematyka studiów podyplomowych

 • historia książki i bibliotek
 • bibliotekarstwo
 • podstawy nauki o książce
 • informacja naukowa i źródła informacji
 • czytelnictwo
 • wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
 • literatura współczesna
 • literatura dziecięca i młodzieżowa
 • komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 • prasa i czasopisma
 • edukacja medialna
 • biblioterapia
 • zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

Liczba godzin zajęć:

 • 258 godz. (2 semestry)

Sposób odbywania zajęć:

 • zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • zaliczenia i egzaminy w trakcie trwania studiów podyplomowych
 • obrona pracy dyplomowej

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Punkt informacji:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 461, 462, 460, fax - numer telefonu i wew. 462, godziny pracy: 800-1600
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.07.01 Kielce 3200 zł Zaoczny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki