Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1)

Nazwa szkolenia:

 • Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • wskazane: co najmniej 3-miesięczny staż pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności pomocnicze w zakresie dozoru, eksploatacji urządzeń energetycznych

Tematyka szkolenia:

 • przepisy prawne
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

Liczba godzin zajęć:

 • 16 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez komisję kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potwierdzające posiadanie uprawnień do eksploatacji i dozoru odpowiednich urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa 1)

Miejsce szkolenia:

 • Kielce OKZ ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.08.08 Kielce 980 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki