Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Kierowca operator wózków jezdniowych

Nazwa szkolenia:

 • Kierowca operator wózków jezdniowych

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych  oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • typy stosowanych wózków
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczna wymiana butli
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 65 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych (kat. II WJO)

Miejsce szkolenia:

 • Chmielnik OKZ, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354-27-07, 41 354-10-03
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.07.27 Chmielnik 450 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki