Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Kierowca operator wózków jezdniowych

Nazwa szkolenia:

 • Kierowca operator wózków jezdniowych BEZPŁATNY!!!

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych  oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat do 29 roku życia
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych
 • osoba bezrobotna, bierna zawodowo, nieucząca się, nieszkoląca się

Tematyka szkolenia:

 • typy stosowanych wózków
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczna wymiana butli
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 67 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych (kat. II WJO)

Miejsce szkolenia:

 • Chmielnik OKZ, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354-27-07, 41 354-10-03
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki