Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Ręczne przecinanie plazmowe

Nazwa szkolenia:

 • Ręczne przecinanie plazmowe

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do ręcznego przecinania plazmowego
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • zagadnienia bhp przy cięciu plazmowym
 • zasada procesu cięcia plazmowego
 • budowa i zasada działania uchwytów do cięcia plazmowego
 • gazy stosowane przy cięciu plazmowym
 • ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego
 • technika ręcznego cięcia plazmowego
 • ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym
 • instruktaż wstępny
 • uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zajarzanie i regulacja łuku plazmowego
 • cięcie blachy według trasy (palnik z wózkiem lub bez wózka)
 • wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • przebijanie otworów
 • cięcie profili walcowanych
 • ręczne ukosowanie blach (opcjonalnie)
 • cięcie rur i materiałów okrągłych (opcjonalnie)
 • dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości

Liczba godzin zajęć:

 • 16 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN i IS)
 • książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do ręcznego przecinania plazmowego

Miejsce szkolenia:

 • Kielce KSCKZiWS ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.08.06 Kielce 800 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki