Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz

Nazwa szkolenia:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Kucharz

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Cel szkolenia:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo,
 • przestrzegania zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy,
 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • wykonywania czynności związancyh z ekspedycją potraw i napojów.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w danej kwalifikacji.

Tematyka szkolenia:

 • wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • język angielski w gastronomii
 • podstawy rachunkowości gastronomicznej
 • zasady żywienia
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • pracownia gastronomiczna
 • praktyczna nauka zawodu - zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 650 godz. (zajęcia realizowane w systemie zaocznym)

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Miejsce realizacji szkolenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

tel. 41 366 49 71, wew. 131

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.09.28 Kielce 2200 zł Zaoczny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki