Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz

Nazwa szkolenia:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Kucharz

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Cel szkolenia:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo,
 • przestrzegania zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy,
 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • wykonywania czynności związancyh z ekspedycją potraw i napojów.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w danej kwalifikacji.

Tematyka szkolenia:

 • wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • język angielski w gastronomii
 • podstawy rachunkowości gastronomicznej
 • zasady żywienia
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • pracownia gastronomiczna
 • praktyczna nauka zawodu - zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 650 godz. (zajęcia realizowane w systemie zaocznym)

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Miejsce realizacji szkolenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

tel. 41 366 49 71, wew. 131

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2018.09.28 Kielce 2200 zł Zaoczny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki