Szkoły i kursy dla Ciebie

SZKOLENIE

Obsługa żurawi przenośnych (kat. II Ż)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa żurawi przenośnych (kat. II Ż)

Cel szkolenia:

 • podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi żurawi przenośnych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • skończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • prawo jazdy kategorii obejmującej swoim zakresem dane pojazdy
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
 • budowa żurawi przenośnych
 • obsługa żurawi przenośnych
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 55 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi żurawi przenośnych (kat. II Ż)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki