Kursy w Kielcach - ul. Śląska

kielce_slaskaPlacówka szkoleniowa ZDZ w Kielcach należy do najdłużej funkcjonujących instytucji oświatowych nie tylko w regionie, ale i kraju. Jednostka organizuje specjalistyczne szkolenia dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz instytucji, a ich uczestnicy nabywają umiejętności i kwalifikacje na najwyższym, europejskim poziomie. Ponad 65-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej, jakość zapewniona przez System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, liczne atesty, certyfikaty i uprawnienia - to tylko kilka z wielu atutów kieleckiego ośrodka szkoleniowego.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
  • kursy i szkolenia
  • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Placówka zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju szkoleń, a specjalizuje się w kursach związanych z kierowaniem i obsługą wózków jezdniowych. W jej strukturze działa także instytucja kształcąca spawaczy we wszystkich metodach spawalniczych. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

Kielecka placówka ZDZ jest nowoczesnym ośrodkiem szkoleniowym, który dysponuje nowoczesną bazą lokalowo-sprzętową z przestronnymi salami wykładowymi, warsztatami z ponad 50. stanowiskami spawalniczymi i własnym placem manewrowym. Podczas zajęć teoretycznych wykorzystywane są nowoczesne urządzenia multimedialne oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Pracownie do nauki zawodu wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który liczbą i jakością znacznie przewyższa możliwości konkurencji. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra wykładowców, instruktorów i egzaminatorów, legitymujących się wymaganymi licencjami i uprawnieniami, a wydawane dokumenty są uznawane nie tylko w kraju, ale także w Unii Europejskiej.
 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS