Centrum Kształcenia Kierowców

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzi szkolenia dla kierowców już od 50 lat. Solidna, fachowa i nowoczesna forma szkolenia podparta jest doświadczeniem wynikającym z wykwalifikowania wielu tysięcy kierowców. Obecnie kursy transportowe organizowane są we wszystkich jednostkach szkoleniowych ZDZ. Natomiast w Kielcach, Radomiu, Starachowicach oraz Busku-Zdroju prowadzą je wyspecjalizowane placówki Zakładu - Centra Kształcenia Kierowców. Atutami kształcenia w ZDZ są doskonale wyposażone sale dydaktyczne, sale komputerowe, plansze, tablice, materiały video, własne place manewrowe i nowe, niezawodne pojazdy do treningów jazdy.

 

Szkolenia dla kierowców prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów z wymaganymi uprawnieniami. Ich doświadczenie oraz podejście dydaktyczne pozwala na dostosowanie toku nauki do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestników szkoleń.

 

Wykłady prowadzone są przy użyciu projektorów multimedialnych i specjalistycznych programów komputerowych, identycznych jak na egzaminie państwowym. Uczestnicy kursów mają zapewnione bezpłatne korzystanie z dostępu do komputera z teoretycznymi testami egzaminacyjnymi. Wykłady odbywają się w dogodnych terminach, a godziny zajęć praktycznych dostosowane są do potrzeb słuchaczy. Uczestnicy szkoleń mogą również wykonać na miejscu wymagane badania lekarskie.

 

Absolwenci kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, po zdaniu egzaminu, otrzymują zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym na terenie całej Europy.

 

Certyfikaty i zezwolenia uprawniające ZDZ do organizowania kursów z zakresu transportu:

  • Zezwolenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, w tym materiałów wybuchowych i promieniotwórczych
  • Zezwolenia na prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców kat. B, B1, C i C + E
  • Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach uprawniający do prowadzenia kursów dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wydawania odnośnych zaświadczeń

Oferta szkoleniowa

 

Kursy prawa jazdy:

 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR):

 

Kursy dla przewoźników przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu:

 

Kursy z zakresu obsługi wózków jezdniowych:

 

Kursy z zakresu obsługi zbiorników transportowych:

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS