Centrum Języków Obcych

KielceCentrum Języków Obcych ZDZ w Kielcach jest jednostką specjalistyczną powołaną w celu profesjonalnego kształcenia w zakresie języków obcych. Założeniem szkoły jest jak najpełniejsze zaktywizowanie słuchaczy - jedynie metody nauczania włączające i angażujące maksymalnie uczestników dają możliwość efektywnego i trwałego przyswojenia języka obcego.
Podstawą nauki w Centrum Języków Obcych są:

 • autorskie programy nauczania dostosowywane na bieżąco do potrzeb słuchacza i grupy
 • nowoczesne metody nauczania, obejmujące metodę komunikacyjną wzbogaconą o inne popularne i sprawdzone metody aktywnego uczenia się - nauczania, wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak i zbiorowej (audiolingwistyczna, bezpośrednia oraz mnemotechnika)
 • metodyka pracy ze słuchaczami oparta o teorię złożonej inteligencji (innowacyjna propozycja wdrażana w CJO)
 • indywidualizacja zajęć - uczestnik jest centralną postacią całego toku nauczania.
 • zasada maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu oraz możliwości każdego ze słuchaczy

Centrum Języków Obcych ZDZ w Kielcach organizuje kursy dla młodzieży i dorosłych w zakresie nauczania 6 języków obcych:

 • angielskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • włoskiego

Centrum Języków Obcych ZDZ w Kielcach organizuje również kursy wspłfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział funduszy unijnych powoduje, że szkolenia dla mieszkańców regionu są bezpłatne.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS