Szkoły i kursy dla Ciebie

Zapisy na najbliższe kursy / studia

Zapisy na najbliższe kursy / studia

Kursy kwalifikacyjne

Zapisy na kursy kwalifikacyjne organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach.

 Nazwa kursu kwalifikacyjnego

Planowany termin rozpoczęcia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą październik / listopad 2020 r.
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (kurs kwalifikacyjny) 
październik / listopad 2020 r.
Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną zapisy w toku
Szkolenie specjalistyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zapisy w toku

Na zlecenie szkół/placówek oświatowych, a także zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Biuro Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 460, 461, 462, godziny pracy: 800-1600

Kursy doskonalące

Zapisy na kursy kwalifikacyjne organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach.

Nazwa kursu doskonalącego

Planowany termin rozpoczęcia

Budowa i programowanie robotów Lego Mindstorms NOWOŚĆ! zapisy w toku
Budowa i programowanie robotów Lego Wedo NOWOŚĆ! zapisy w toku
Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela zapisy w toku
Hortiterapia  NOWOŚĆ! zapisy w toku
Kinezjologia edukacyjna - gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona stopień I i II

zapisy w toku

Kurs dla opiekunów szkolnych kół teatralnych i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu ruchu scenicznego i reżyserii ruchowej zapisy w toku
Kurs dla opiekunów szkolnych zespołów tanecznych i nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno-ruchowe (I stopień) zapisy w toku
Kurs dla opiekunów szkolnych zespołów tanecznych i nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno-ruchowe (II stopień) zapisy w toku
Kurs samoobrony NOWOŚĆ! zapisy w toku
Metody pedagogiki zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zapisy w toku
Nauka programowania ze Scottie Go! NOWOŚĆ! zapisy w toku
Podstawy programowania w języku Scratch - tworzenie gier i animacji NOWOŚĆ! zapisy w toku
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w edukacji zapisy w toku
RODO w oświacie NOWOŚĆ! zapisy w toku
Stymulowanie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez muzyko i arteterapię zapisy w toku
Techniki plastyczne w edukacji zapisy w toku
Trening umiejętności społecznych zapisy w toku

Na zlecenie szkół/placówek oświatowych, a także zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Biuro Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 460, 461, 462, godziny pracy: 800-1600

Kursy pedagogiczne

Zapisy na kursy pedagogiczne organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach.

 Nazwa kursu pedagogicznego

Planowany termin rozpoczęcia

Kierownik wycieczek szkolnych zapisy w toku
Kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży

zapisy w toku

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży zapisy w toku
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 24 października 2020 r. godz. 10.00
ul. Śląska 9, Kielce
Istnieje możliwość dopisania się do grupy!!!
Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia zapisy w toku
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zapisy w toku

Na zlecenie szkół/placówek oświatowych, a także zakładów pracy i grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia, w dogodnym miejscu i terminie.

Informacje i zapisy

Biuro Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 460, 461, 462, godziny pracy: 800-1600

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe z wolnego naboru (płatne)

Nazwa studiów podyplomowych

Planowany termin rozpoczęcia

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (2-semestralne)
Istnieje możliwość dopisania się do grupy!!!
Biologia (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (2-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Diagnoza i terapia pedagogiczna (3-semestralne) październik / listopad 2020 r.
Edukacja dla bezpieczeństwa (3-semestralne) zapisy w toku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową (dawniej: Oligofrenopedagogika)   
(3-semestralne)
Istnieje możliwość dopisania się do grupy!!!
Geografia (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-semestralne) zapisy w toku
Historia (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Informatyka (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (3-semestralne) zapisy w toku
Logopedia (4-semestralne) październik / listopad 2020 r.
Logopedia przedszkolna i szkolna (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - RODO (2-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową (3-semestralne) zapisy w toku
Przedsiębiorczość (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej (3-semestralne) Istnieje możliwość dopisania się do grupy!!!
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera - diagnoza, edukacja, rewalidacji, terapia (3-semestralne) NOWOŚĆ! Istnieje możliwość dopisania się do grupy!!!
Surdopedagogika (3-semestralne) zapisy w toku
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Technika (3-semestralne)

zapisy w toku

Tyflopedagogika (3-semestralne) zapisy w toku
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera (3-semestralne) zapisy w toku
Wiedza o społeczeństwie (3-semestralne) NOWOŚĆ! zapisy w toku
Wychowanie do życia w rodzinie (3-semestralne) zapisy w toku

Zarządzanie instytucją oświatową (3-semestralne)

zapisy w toku


Informacje i zapisy

Biuro Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Kielce, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 460, 461, 462, godziny pracy: 800-1600

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki