Technikum ZDZ w Opatowie wyróżnione z miesięczniku „Perspektywy”

perspektywyPo raz pierwszy Technikum ZDZ w Opatowie znalazło się w ogólnopolskim zestawieniu najlepszych w Polsce szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo ważne osiągnięcie szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i docenienie codziennej pracy dyrekcji, nauczycieli oraz zaangażowania młodzieży.


Organizatorem rankingu jest miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” wydawany od 1998 roku. W ogólnopolskim rankingu techników szkoła znalazła się na 299 miejscu. Miejsce wydaje się być odległe, ale tylko pozornie, bowiem trzeba zauważyć, że ranking ma zasięg ogólnopolski oraz to, że na liście znalazło się tylko osiem szkół z woj. świętokrzyskiego.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała najlepsza szkoła  w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich do wyniku najlepszej szkoły.

Technikum ZDZ w Opatowie od lat specjalizuje się kształceniu techników informatyków. W szkole prężnie funkcjonują wojskowe klasy mundurowe. W ubiegłym roku szkole nadano imię gen. Władysława Andersa.

Kliknij i odwiedź stronę internetową szkoły

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS