Egzaminy zawodowe w szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim (zdjęcia)

ostrowiec egzaminRozpoczęły się już egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, terapeuta zajęciowy, technik ochrony fizycznej osób i mienia w Technikum Mundurowym, Szkołach Policealnych podczas zimowej sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2017r.


Egzaminy są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Uczniowie przystępują do egzaminów w części pisemnej i części praktycznej. Dla wielu z uczniów egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są ważniejsze niż matura - uczniowie klas mundurowych Technikum, przystąpili, do egzaminów, gdyż są one przepustką do zdobycia wybranego zawodu.

Dla młodych ludzi to ważny sprawdzian wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z części pisemnej należy uzyskać 50 % punktów, a w praktycznej co najmniej 75% punktów.

Trzeba zatem wykazać się konkretną wiedzą i umiejętnościami. Mimo stresu, jaki zazwyczaj towarzyszy egzaminom, atmosfera była przyjazna i miła. Dla nie których z uczniów był to prosty test, a dla pozostałych dość trudny, zdania były podzielone. Wszystko okaże się wkrótce.

Mimo to, wierzymy, że dla większości uczniów praca i wysiłek, który włożyli w przygotowanie się do tych egzaminów, zwieńczony będzie sukcesem w postaci zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS