Wybierz język:

Od 70 lat jesteśmy z Wami (zdjecia)

13 października podczas gali jubileuszowej zorganizowanej w Sali Kongresowej Kieleckiego Centrum Biznesu ponad 300 gości z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego uczestniczyło w pięknym jubileuszu 70-lecia działalności kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego i 25-lecia funkcjonowania Szkół ZDZ.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski, przedstawiciele uczelni wyższych, pracownicy służb mundurowych, przewodniczący rad powiatów, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, kurator oświaty, pracodawcy, przedstawiciele urzędów i instytucji oraz byli i obecni pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Nie zabrakło również gości z zagranicy z: Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Na uroczystą galę jubileuszową przybyli także prezesi i przedstawiciele Zakładów Doskonalenia Zawodowego z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Płocka, Poznania, Rzeszowa, Słupska i Warszawy.

Po wprowadzeniu sztandaru przez poczet składający się z młodzieży Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach im. Żołnierzy Sił pokojowych ONZ odśpiewany został hymn państwowy. Następnie pracownicy ZDZ i działacze społeczni uhonorowani zostali medalami i odznaczeniami.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba. Natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali pracownicy ZDZ: Ewa Kowalczyk-Uchto i Katarzyna Krajewska-Wątroba.

Pracownicy ZDZ odznaczeni zostali także medalami za długoletnią służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Alicja Cieplicka, Stanisław Kowalski, Kazimierz Piłka. Medale Srebrne Za Długoletnią Służbę przyznane zostały: Małgorzacie Bidzińskiej, Elżbiecie Florek, Grażynie Jaśkowskiej, Annie Kulińskiej, Jackowi Pawlińskiemu i Henryce Titkow. Z kolei Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: Agnieszka Regucka i Grzegorz Solarz.

Podczas gali wręczone zostały odznaczenia przyznane przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach. Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżniony został Sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” odznaczony został Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba. Z kolei Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” odznaczony został Dyrektor Generalny ZDZ Dariusz Wątroba. Natomiast Honorowymi Odznakami Rzemiosła odznaczeni zostali pracownicy ZDZ: Małgorzata Berbeś-Piórkowska, Beata Gębska i Katarzyna Kaczmarek.

Działalność ZDZ w Kielcach dostrzeżona została także przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świętokrzyskiego. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. świętokrzyskiego „Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, aktywną współpracę i współdziałanie ze szkołami oraz klasami mundurowymi a szczególnie strażackimi, za tworzenie warunków bazowych i finansowych dla szkół w ramach realizacji innowacji pedagogicznych, za współdziałanie z młodzieżą i realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkół oraz za zaangażowanie i godną postawę społeczną” Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Jerzy Wątroba i Stanisław Kowalski. Z kolei Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa przyznane zostały: Annie Boruń, Dariuszowi Wątrobie, Zbigniewowi Ciupińskiemu, Izabeli Pustule, Jackowi Pawlińskiemu i Grzegorzowi Solarzowi. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono Robertowi Misztalowi i Sebastianowi Damianowi.

Podczas gali Pracownicy ZDZ i działacze społeczni uhonorowani zostali rubinowymi, złotymi i srebrnymi medalami przyznanymi przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Uchwałą ZG ZDZ Rubinowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZDZ” odznaczeni zostali: Anna Boruń, Leszek Bucki, Zbigniew Ciupiński, Ryszard Chałat, Katarzyna Kołodziejska, Jerzy Wątroba, Joanna Ząbek, Stanisława Kowalczyk, Jan Kowalski, Janusz Mularz i Władysław Ozdoba. Z kolei Złote Odznaki „Za Zasługi dla ZDZ” wręczone zostały: Anecie Bernat, Marianowi Gamratowi, Marcinowi Nowakowi, Dariuszowi Marczewskiemu, Adamowi Smulskiemu, Magdalenie Suligowskiej, Marii Sztuk, Mirosławowi Pawlakowi, Piotrowi Prędocie, Jerzemu Pułce i Jadwidze Ziębie. Srebrne Odznaki „Za Zasługi dla ZDZ” otrzymali: Sławomir Gąsior, Maciej Gumula, Cezary Huć, Kazimierz Koćwin, Danuta Mardaus i Genowefa Lasota.

Podczas wystąpienia Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba przypomniał historię Zakładu w tym trudne czasy po zakończeniu wojny. To właśnie brak specjalistów do odbudowy kraju z powojennych zniszczeń był głównym powodem dla którego powstał w 1945 roku Naukowy Instytut Rzemieślniczy. Instytucja ta od tamtego czasu wielokrotnie zmieniała się, dostosowując się do potrzeb gospodarki. To z niej wyrósł współcześnie znany ZDZ.

Gala jubileuszowa była również doskonałą okazją dla przybyłych gości do złożenia gratulacji, wyrazów uznania za osiągniecia w dziedzinie kształcenia młodzieży i dorosłych, w tym z terenów wiejskich i małych miejscowości. Wysiłek ten został dostrzeżony przez wielu samorządowców i zaakcentowany podczas ich wystąpień. Wiele ciepłych słów skierowanych zostało do dyrektorów placówek szkoleniowych ZDZ, którzy każdego dnia swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem służą lokalnej społeczności.

W części artystycznej gali zaprezentowała się młodzież i absolwentka Szkół ZDZ. Pierwsi na scenie pojawili się uczniowie klas fryzjerskich z Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Specjalnie na ten dzień przygotowali niezwykły pokaz fryzjerstwa i wizażu w pięknej choreografii. Tematem przewodnim pokazu było zderzenie dwóch światów: dobra i zła, czerni i bieli. Tajemniczość przeplatana z autentycznością pod postacią realnych projektów.

Zaraz po młodzieży z Radomia na scenie pojawiła się Kompania Reprezentacyjna Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ. Zaprezentowany przez nich pokaz musztry paradnej wzbudził ogromne zainteresowanie wśród publiczności. To nie był pierwszy występ tej formacji. Kompania bowiem już od kilku lat uczestniczy w najważniejszych państwowych uroczystościach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Po Kompanii Reprezentacyjnej na scenie swoimi umiejętnościami gry na skrzypcach zachwyciła zebraną publiczność 9-letnia Julia Dziedzic – uczennica 3 klasy Szkoły Muzycznej I stopnia ZDZ w Kielcach.

Jako ostatni pojawił się na scenie gość specjalny gali jubileuszowej - Joanna Nawrot – absolwentka Liceum Profilowanego ZDZ w Kielcach z 2011 roku. Studentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu u prof. dr hab. Moniki Swarowskiej-Walawskiej. Człowiek Roku 2016 w kategorii debiut w plebiscycie Echa Dnia i zwyciężczyni polskich eliminacji międzynarodowego festiwalu Anna German 2017.

Obchody jubileuszu 70-lecia ZDZ w Kieclach patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska, Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – Krzysztof Orkisz.

Gala jubileuszowa została objeta patronatem medialnym przez redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Kielcach, Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" S.A., „Echa Dnia” i Telewizji Świętokrzyskiej. 

Dowiedz się więcej o działalności ZDZ w latach 1947-2017


Relacja przygotowana przez Telewizję Świętokrzyską

patronat

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki