Zapisy do Szkół ZDZ w Starachowicach na rok 2014/2015

Bezpłatne Szkoły ZDZ dla młodzieży w Starachowicach - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Technikum gimnazjum 4 lata

 

Szkoły ZDZ dla młodzieży w Starachowicach - dzienne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Szkoła Muzyczna I stopnia uzdolnienia muzyczne

6 lat

(uczniowie w wieku 6-10 lat)

4 lata

(uczniowie w wieku 9-16 lat)

Szkoła Podstawowa - 6 lat
Gimnazjum szkoła podstawowa 3 lata
Zasadnicza Szkoła Zawodowa gimnazjum 3 lata
Liceum Ogólnokształcące gimnazjum  3 lata
Technikum gimnazjum  4 lata
Szkoła Policealna szkoła średnia 2 lata

 

Szkoły ZDZ dla dorosłych w Starachowicach - stacjonarne (wieczorowe):

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Gimnazjum dla Dorosłych  szkoła podstawowa 3 lata
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2 lata

 

Bezpłatne Szkoły ZDZ dla dorosłych w Starachowicach - zaoczne:

 

Szkoła

Kierunek/profil

Podbudowa

Czas nauki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa

3 lata lub

2 lata

(absolwenci ZSZ)
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1 rok
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 1,5 roku
Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia  2 lata

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w Starachowicach:

 

Szkoła

Zawód

Szkoły ZDZ w Starachowicach

 

Informacje i zapisy do wszystkich szkół:
Punkt informacji: Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15, tel. 41 274 75 44

d-gz

multimedia

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS