Kolejne bezpłatne kursy dla rolników!

flaga_ueZakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza rolników i ich domowników z woj. świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, m.in. z zakresu transportu, spawania, administracji, handlu i usług oraz gastronomii. Kursy zostaną zorganizowane w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowie i Staszowie.

W szkoleniach w ramach projektu pn „Nowy zawód - Nowe życie! Kursy dla świętokrzyskich rolników i domowników” mogą uczestniczyć rolnicy i ich domownicy, zameldowani na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 542 osoby - 185 kobiet i 357 mężczyzn. Inicjatywa edukacyjna „Nowy zawód - Nowe życie! Kursy dla świętokrzyskich rolników i domowników” jest realizowana przez 4 placówki szkoleniowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (ZDZ w Busku-Zdroju, ZDZ w Kazimierzy Wielkiej, ZDZ w Pińczowie, ZDZ w Staszowie) w terminie od 01.11.2012 roku do 30.04.2014 roku.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 7 rodzajów kursów w 47 grupach szkoleniowych:
 • Kierowca samochodów ciężarowych kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. C* - 120 osób (10 grup x 12 osób)
 • Kosmetyczka z wizażem + Stylizacja paznokci - 84 osoby (7 grup x 12 osób)
 • Księgowy + Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu „Płatnik” i „Kadry i Płace” - 48 osób (4 grupy x 12 osób)
 • Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Warsztaty sommelierskie i baristyczne -  48 osób (4 grupy x 12 osób)
 • Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Bezpieczna wymiana butli gazowej - 132 osoby (11 grup x 12 osób)
 • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - 70 osób (7 grup x 10 osób)
 • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 40 osób (4 grupy x 10 osób)

*Uwaga! Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w kursie „Kierowca samochodów ciężarowych kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. C" muszą mieć ukończone 21 lat. Minimalny wiek uczestników określa Ustawa o kierujących pojazdami - Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151, Art. 8. 1.

Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w grupowym doradztwie zawodowym.

Każda osoba zakwalifikowana na kursy otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zostanie nieodpłatnie objęta badaniami lekarskimi.

Udział uczestników w szkoleniach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje i zapisy w placówkach szkoleniowych ZDZ:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 40
 • Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 26 98
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Pińczowie, ul. Słabska 13, tel. 41 357 24 33
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Staszowie, ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 40 55

Dokumenty niezbędne do zapisów na kursy:

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ostatnie wideo

zg zdz

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS